Vestfolds eldste bygdemuseum

Stokke Bygdetun, etablert i 1978, er Vestfolds eldste bygdemuseum. Museet er en levende arena for aktiviteter, foredrag og kurs, arrangert av ulike lag og foreninger gjennom hele året. Her tilbys utleie av selskapslokaler, samt guidede omvisninger for grupper etter avtale. Museets kontor er åpent hver onsdag fra 10 til 14. Museet holder åpent hver søndag i sommersesongen fra siste søndag i mai til og med august.