Bokemoa Café

Velkommen til bygdas nye møteplass for yngre seniorer på Stokke.

Åpent hver onsdag:
kl 10:30 – 14:30

Kom innom for en kaffe og prat med andre unge pensjonister.

Hvordan det startet

I 2014 initierte Stokke kommune i samarbeid med Stokke Bygdetun en referansegruppe av pensjonister i et prosjekt for å etablere en fast møteplass for unge pensjonister på Bygdetunet. Ioppstarten ble rosjektet støttet med midler fra Helsedirektoratet, og etter noen år drives møteplassen av frivillige damer som koker kaffe og serverer enkel formiddagsmat til de som vil ha i Bryggerhuset hver onsdag på Stokke Bygdetun.I 2015 manglet prosjektet midler, men takket være Stiftelsen Stokke Bygdetun fikk de frivillige tilgang til lokaler og ble senere drevet videre på dugnad. Bokemoa Café ble dermed et viktig sosialt samlingspunkt for unge pensjonister, skapt gjennom samarbeidet mellom lokalsamfunnet, kommunen og stiftelsen. Til tross for utfordringer har dette prosjektet vist hvordan engasjerte borgere kan mobilisere ressurser for å møte behovene til eldre innbyggere i Stokke.