Smia

Smia er det siste tilskuddet til bygningsmassen på tunet. Bygningen ble bygget på dugnad i 2008 – 2009 og  offisielt åpnet av ordføreren i Stokke, Nils Inga Aabol sommeren 2010.
Husflidslaget arrangerer smikurs og lagets egne medlemmer er aktive brukere.
En utstilling av gamle smiredskaper og som viser miljø fra gamle bygdesmier er under etablering.